FAQs Complain Problems

सामाचार

सूचना तथा समाचार

रासायनिक मल काेटाअनुशार ल्याउने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

भुक्तानी निकासा बन्द हुने सम्बन्धमा ।

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको (सफल उम्मेद्वारले सात दिनभित्र नियुक्ती लिनुहुन अन्यथा बैकल्पिक उम्मेद्वारलाई अवसर दिईनेछ))

अ. हे. व. र अ. न. मी. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको (सूचना सफल उम्मेद्वारले सात दिनभित्र नियुक्ती लिनुहुन अन्यथा बैकल्पिक उम्मेद्वारलाई अबसर दिईनेछ)।